Yukina Shida cô đầu bếp dễ thương với lòng tốt bị hiểu lầm: Yukina Shida là một em đầu bếp đã cùng vượt khó với anh quản lý trong quán trong một thời gian quán em nó bị phốt làm ăn bẩn thỉu. Nhưng Yukina Shida vẫn quyết định ở lại làm việc, và hôm nay có một người khá già đến để xin việc. Yukina Shida phụ trách hướng dẫn ông ta tận tình, chu đáo, ông già này lại hiểu lầm là có tình cảm với ông ta, thế nên Yukina Shida đã bị hiếp dâm ngay sau đó. Quả thật là lòng tốt đặt sai chỗ mà, liệu Yukina Shida có thoát ra khỏi, mời anh em đồng dâm cùng đón xem!!!