Tag: Yukine Amazawa

Đám trẻ mất dậy cùng nhau xem phim khiêu dâm

Đám trẻ mất dậy cùng nhau xem phim khiêu dâm: 4 người bạn học chung với nhau một trường, 2 nữ và 2 nam, đang lớn lên cùng nhau và họ bắt đầu khám phá ra giới tính của mình. Một ngày nọ, họ cùng nhau xem một bộ phim kh...