Cô sinh viên trẻ Tsubaki Sannomiya bị lão chủ nhà gạ chịch: Tsubaki Sannomiya là một em sin viên trẻ, mới lên thành phố để học hành các thứ, và em nó có thuê nhà của một lão già độc thân, có đôi phần dị biệt. Nhưng vì giá rẻ Tsubaki Sannomiya mới đồng ý thuê, nhưng sau đó Tsubaki Sannomiya đã bị lão ta làm phiềm nhiều lần. Đến cuối cùng em nó cũng bị lão ta động vào người và đụ cho hàng ngày. Liệu Tsubaki Sannomiya có chấp nhận mình hàng ngày sẽ phải phục vụ tình dục cho lão già kia, để đổi lấy miễ phí tiền nhà, mời anh em cùng đón xem!!

Cô sinh viên trẻ Tsubaki Sannomiya bị lão chủ nhà gạ chịch